SRI CAITANYA-CARITAMRITA – ADI 5.142

 GOSPODARI RAZLIČITIH PLANETARNIH SISTEMA STAVLJAJU PRAŠINU NJEGOVIH LOTOSOVIH STOPALA NA SVOJU GLAVU     ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya yāre yaiche nācāya, se taiche kare nṛtya     SYNONYMS   ekale — alone; īśvara — the Supreme Personality of Godhead; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; āra — others; saba — all; bhṛtya — servants; yāre —…

Nastavi čitanje →

SRI CAITANYA CARITAMRITA (4.165)

      SVAKO DJELO KOJE JE IZVRŠENO U NAMJERI DA SE UŽIVA U NJEGOVIM PLODOVIMA ILI REZULTATIMA JE ČULNO UŽIVANJE   Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 4.165   ātmendriya-prīti-vāñchā — tāre bali ‘kāma’ kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare ‘prema’ nāma   Želja za zadovoljavanjem sopstvenih čula je  kāma [požuda], ali želja za zadovoljavanjem čula Gospodina Krishne je prema…

Nastavi čitanje →

SRI CAITANYA CARITAMRITA – ADI-LILA 4.164

    POŽUDA I LJUBAV IMAJU RAZLIČITA OBILJEŽJA   kāma, prema, — dońhākāra vibhinna lakṣaṇa lauha āra hema yaiche svarūpe vilakṣaṇa       Požuda i ljubav imaju različita obilježja, kao što gvožđe i zlato imaju različitu prirodu.   SMISAO:  Trebamo pokušati da uočimo razliku između seksualne ljubavi i čiste ljubavi, jer pripadaju različitim kategorijama,…

Nastavi čitanje →

SRI CAITANYA CARITAMRITA — ADI – LILA (4.41)

  POVJERLJIVI RAZLOZI ZA POJAVU GOSPODINA CAITANYE   Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 4.41   ei-mata bhakta-bhāva kari’ ańgīkāra āpani ācari’ bhakti karila pracāra   ei-mata —kao ovo; bhakta – bhāva —položaj bhakte; kari'— čineći; ańgīkāra —prihvatanje; āpani—On sam; ācari'—primjenjujući; bhakti—predano služenje; karila—učinio je; pracāra —širenje.   Na taj način je prihvativši osjećanja bhakte propovijedao predano…

Nastavi čitanje →

SRI CAITANYA CARITAMRITA – ADI – LILA (3.83)

      Radi podpunijeg razumijevanja ovog stiha koji je sada na redu, biće navedena i dva stiha ispred i jedan stih iza.   antaḥ kṛṣṇaḿ bahir gauraḿ   darśitāńgādi-vaibhavam kalau sańkīrtanādyaiḥ sma   kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ   „Uzimam utočište Gospodina Sri Krishne Caitanye Mahaprabhua, koji spolja ima svijetlu put, ali je iznutra sam Krishna. U ovom dobu…

Nastavi čitanje →

SRI CAITANYA CARITAMRITA – ADI – LILA (3.20)

    NAMA-SANKIRTANA     Sada smo na poglavlju koje opisuje uzroke silaska Gospodina Caitanye Mahabrabhua, i ovdje će dijelom biti objašnjenji razlozi. Radi boljeg razumijevanja izložene materije, biće naveden i stih ispred. Neki od razloga za pojavu Gospodina su već ranije objašnjeni u par navrata na:   http://goranga.blogger.ba/   Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 3.19…

Nastavi čitanje →

ŠRI CAITANYA CARITAMRITA — ADI-LILA 2.117

    KAKO DOLAZI DO ŽELJENE PROMJENE SRCA   Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.117   siddhānta baliyā citte nā kara alasa ihā ha-ite kṛṣṇe lāge sudṛḍha mānasa   Iskreni učenik ne bi trebao da zanemaruje diskusije o takvim zaključcima, smatrajući ih spornim, jer zahvaljujući takvim izjavama um postaje snažan i privržen Krishni.   SMISAO:  Mnogi…

Nastavi čitanje →

ŠRI CAITANYA MAHAPRABHU – SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA

      OSLOBOĐENI MUDRACI NE ČINE RETORIČKE GREŠKE U SVOM IZRAŽAVANJU   STIH 86  —  Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 2.86   bhrama, pramāda, vipralipsā, karaṇāpāṭava ārṣa-vijña-vākye nāhi doṣa ei saba   U izjavama autoritativnih mudraca nema grešaka, iluzije, varanja i nesavršenog opažanja.   SMISAO:   Šrimad-Bhagavatam nabraja avatare, potpune ekspanzije – purushe, i Gospodin Krishna…

Nastavi čitanje →

DUHOVNI UČITELJI (2)

        ODAVANJE POŠTOVANJA I SLAVLJENJE     STIH 4  — Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 1.4   anarpita-carīḿ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau samarpayitum unnatojjvala-rasāḿ sva-bhakti-śriyam hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacī-nandanaḥ   Neka taj Gospodin, poznat kao sin Šrimati Šacidevi, bude transcendentalno prisutan u najdubljem kutku vašeg srca. Obasjan sjajem nalik rastopljenom zlatu,…

Nastavi čitanje →

SRI CAITANYA CARITAMRITA

      ADI-LILA — PRVI DIO   UVOD   Slično kao na blogu sa Bhagavad-gita lekcijama i izabranim stihovima Šrimad-Bhagavatama, na ovom novom specijaliziranom blogu, biće predstavljene izabrane šloke – stihovi po izboru Šrila Prabhupada, tačnije po njegovoj knjizi „Šrila Prabhupada Šlokas – Selected Verses from the Teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta…

Nastavi čitanje →