RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 3]  

ŽIVO BIĆE RAZVIJA ČISTU LJUBAV PREMA BOGU SAMO KADA HLĀDINĪ-ŚAKTI EMANIRA IZ ŚRĪ KṚṢṆE I KADA JE ŽIVO BIĆE NJOME OBDARENO DA BI GA PRIVUKLO. ALI KADA JE ISTA HLĀDINĪ-ŚAKTI ONEČIŠĆENA SPOLJAŠNJOM MATERIJALNOM ENERGIJOM I EMANIRA IZ ŽIVOG BIĆA, NE PRIVLAČI KṚṢṆU; NAPROTIV, ŽIVO BIĆE POSTAJE PRIVUČENO BLJEŠTAVILOM MATERIJALNE ENERGIJE. TADA, UMJESTO DA POSTANE LUDO…

Nastavi čitanje →

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY – ĀṢTAMĪ [PART 2]   

ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ GOVORI O ČISTOJ LJUBAVI.  DRAGA PRIJATELJICE, BLISTAVO SVJETLO ČISTE LJUBAVI UVIJEK SE SKRIVA UNUTAR SIGURNOG ZAKLONA OBA LJUBAVNIČKA SRCA I TAMO MIRNO SJA BEZ POKRETA. NO, KADA GA GOD IZRAZE RIJEČI S NAŠIH USANA, ODMAH SE RASPRŠI ILI POTAMNI. KOMENTAR: Proslava Dana transcendentalne Pojave Śrīmatī Rādhārāṇī 23 Septembra 2023 u subotu [za kordinate…

Nastavi čitanje →

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 1]  

ŚRĪMATĪ RĀDHIKĀ IS THE TRANSFORMATION OF KṚṢṆA'S LOVE. SHE IS HIS INTERNAL ENERGY CALLED HLĀDINĪ — ŚRĪMATĪ RĀDHIKĀ JE PREOBRAŽAJ KṚṢṆINE LJUBAVI. ONA JE NJEGOVA UNUTRAŠNJA ENERGIJA PO IMENU HLĀDINĪ. ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ GOVORI O ČISTOJ LJUBAVI: TAJ LAV PREME PONOSI SE VLASTITIM TJELESNIM SJAJEM, POTPUNO JE NEUSTRAŠIV I PUN POVJERENJA. NA SPAVANJE ODLAZI BEZBRIŽAN. KAKVE…

Nastavi čitanje →

ŚRĪLA PRABHUPĀDA — APPEARANCE [FASTING TILL NOON] – 8 SEPTEMBER 2023 FRIDAY – NAVAMĪ  [PART 1]

ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ OF HIS DIVINE GRACE A.C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA APPEARANCE [FASTING TILL NOON] — 8 SEPTEMBER 2023 FRIDAY – NAVAMĪ    HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA — FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS. ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI…

Nastavi čitanje →

LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE [FAST TODAY] – 31 AUGUST 2023 THURSDAY  — PRATIPAT [PART 2]

NA PARAVYOMI — DUHOVNOM NEBU SU SVA ŽIVA BIĆA VJEČNO OSLOBOĐENE DUŠE. TAMO SE UTICAJ MATERIJALNE ENERGIJE OPAŽA PO SVOM ODSUSTVU. SVEVIŠNJI GOSPODIN ŚRĪ KṚṢṆA JE APSOLUTNA BOŽANSKA OSOBA, A NJEGOVA PRVA EKSPANZIJA U OBLIKU NAMIJENJENOM ZABAVAMA JE ŚRĪ BALARĀMA. KOMENTAR: Ovih dana postepeno raste pravo predprazničko raspoloženje, koje će postajati sve vidljivije, kako nam…

Nastavi čitanje →

LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE [FAST TODAY] – 31 AUGUST 2023 THURSDAY  — PRATIPAT  [PART 1]

NEMA RAZLIKE IZMEĐU GOSPODINOVIH TRANSCENDENTALNIH OBLIKA. GOSPODIN ISPOLJAVA RAZLIČITE OBLIKE ZBOG RAZLIČITIH BHAKTA, KOJI SU MU PRIVRŽENI. U STVARI, GOSPODIN JE JEDAN, ALI SE POJAVLJUJE U RAZLIČITIM OBLICIMA SAMO DA BI ZADOVOLJIO SVOJE BHAKTE. MOŽEMO ZAKLJUČITI DA NE BISMO TREBALI PRAVITI RAZLIKU IZMEĐU GOSPODINOVIH OBLIKA. MEĐUTIM, NE BISMO TREBALI IZJEDNAČAVATI GOSPODINOVE OBLIKE S OBLICIMA POLUBOGOVA…

Nastavi čitanje →

SADĀCĀRA – VAIṢṆAVA ETIQUETTE  [PART 3]

VAIṢṆAVA IS ADOṢA DARŚI — VAIṢṆAVA NIKADA NE VIDI GREŠKE U DRUGIMA. BHAKTA PRIHVATA JEDINO DOBRE OSOBINE ČOVJEKA, A NE NJEGOVE LOŠE OSOBINE. ON JEDNOSTAVNO VIDI VRLO DOBRE KVALITETE U DRUGIMA, A NALAZI GREŠKE U SEBI. VAIṢṆAVA UVIJEK SLIJEDI NAREDBE GURUA I KṚṢṆE. BILO KO, KO NAMJERAVA PISATI O KṚṢṆI, MORA PRVO UZETI DOZVOLU OD…

Nastavi čitanje →

MANJE ZNANE ZAPREKE NA PUTU PREDANOSTI  [PART 1]

TEMELJI DEVOCIJE. KOMENTAR: Kako s vremenom napredujemo u duhovnom životu, postepeno počnu da izlaze naše anarthe [suptilne nečistoće u srcu] na površinu, te se nekada možemo baš prepasti, ne samo od nekih spoljnih događanja i umova drugih osoba. Da bi i dalje postepeno duhovno napredovali potrebno je otkloniti barem neke zapreke koje se trenutno javljaju….

Nastavi čitanje →

SADĀCĀRA – VAIṢṆAVA  ETIQUETTE  [PART 2]

NIMITTA MĀTRAḾ — POSTATI INSTRUMENT U RUKAMA SVEVIŠNJEG GOSPODINA.   PRIRODA BHAKTE JE DA SLIJEDI I ŠTITI VAIṢṆAVSKA PRAVILA PONAŠANJA [ETIKETU]. SLIJEĐENJE PRAVILA VAIṢṆAVSKOG PONAŠANJA PREDSTAVLJA UKRAS BHAKTE [ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA ANTYA 4.129-130]. KOMENTAR: Prije otpočinjenja slijeđenja vaiṣṇavskih pravila ponašanja, potrebno je postepeno proći još niz stepeneica na dugom putu prakticiranja spiritualnih tehnologija, traganja za…

Nastavi čitanje →

SADĀCĀRA — VAIṢṆAVA ETIQUETTE  [PART 1]

KARMIC PURIFICATION – KARMIČKA PROČIŠĆENJA I AKTUELNA ZBIVANJA U SVIJETU. NAČIN NA KOJI SVETA OSOBA DJELUJE JE POZNAT KAO SADĀCĀRA. NIŠTA NE MOŽE BITI USPJEŠNO BEZ SADĀCĀRE ILI VAIṢṆAVA ETIKETE. VAIṢṆAVA ETIKETA – SADĀCHĀRA NEMA NIKAKVE VEZE SA SVJETOVNIM PRAVILIMA PONAŠANJA I BON-TONOM, KOJI JE BAZIRAN NA PRIVREMENIM, LAŽNIM TJELESNIM IMENOVANJIMA I TJELESNIM KONCEPCIJAMA ŽIVOTA,…

Nastavi čitanje →