ŚRĪLA BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ ṬHĀKURA — DISAPPEARANCE — 30 DECEMBER 2023 SATURDAY – CATURTHĪ [FOR SARAJEVO] [PART 1]

KOMENTAR: U subotu 30.decembra 2023 godine [za koordinate Sarajeva] je Dan Odlaska   s ovog svijeta [Disappearance Day], velikog vaiṣṇavskog sveca i našeg Ācārye His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja. Ovaj post je koncipiran u svrhu dostojnog obilježavanja ovog dana skromnim prilogom iz biografije i ogromnog doprinosa, koji je Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja dao razumijevanju vaiṣṇavske filozofije. Tu je i snaga instrukcija datih svojim učenicima, kojima je zadužio čitav svijet. Potrebno je neizostavno navesti i njegov poseban doprinos na neograničenom polju spoznaja ezoteričnih misterija i razjašnjenja mnogobrojnih kontraverzi oko strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božje kreacije.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura se pojavio u svetom mjestu hodočašća, Jagannātha Purīyu, kao sin Śrīla Bhaktivinode Ṭhākura, uzvišenoga vaiṣṇavskog Ācārye u učeničkom naslijeđu Śrī Caitanye Mahāprabhua. Iako zaposlen kao državni sudija, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura neumorno je radio, kako bi uspostavio učenja Gospodina Caitanye u Indiji. Imao je viziju svjetskog duhovnog pokreta i molio se za sina koji bi mu pomogao ostvariti taj san.

Śrīla Bhaktisiddhānta se pojavio na ovom svijetu 6. februara 1874 godine u svetom gradu hodočašća — Jagannātha Purīyu, gdje je Śrīla Bhaktivinoda Thakura služio kao upravitelj čuvenog Templa Jagannātha. Dobio je ime Bimala Prasada. U sedmoj godini života Bimala Prasada znao je napamet više od sedam stotina sanskritskih stihova iz Bhagavad-gīte, koje je mogao objasniti. Śrīla Bhaktivinoda Thakura, autor brojnih važnih knjiga i drugih književnih radova o Gaudiya vaiṣṇavskoj filozofiji, podučio je sina štampanju i korekturi.

Do dvadeset i pete godine, Bimala Prasad stiče veliki ugled kao poznavatelj sanskrita, matematike, astronomije [kosmologije] i Jyotiṣa — vedske astrologije. Svojom astronomskom raspravom i prevodom Sūrya-Siddhānte, osvojio je počasni naslov Siddhānta Sarasvatī kao priznanje za svoja izvanredna učenja. Godine 1905, po savjetu svoga oca, prihvaća duhovnu inicijaciju Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājīya. Premda neškolovan u svjetovnim školama, Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājī bio je poznat širom kontinenta, kao veliki svetac i vaiṣṇavski Acarya. Iako veliki učenjak, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura je pred svojim učiteljem bio ponizan i predan.

Zadovoljan takvom poniznošću i predanošću svog visoko obrazovanog učenika, Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājī mu je dao sve blagoslove i zamolio ga da “propovijeda Apsolutnu Istinu i ostavi sve drugo”. Nakon odlaska Śrīla Bhaktivinode Thākura 1914 godine, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura postaje urednik očeva časopisa Sajjana – Toṣaṇī i osniva Bhagavad Press za izdavanje Gauḍiya vaiṣṇavske literature.

Godine 1918 prihvaća odvojeni red života i uzima ime Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī.

U svrhu širenja Gauḍiya vaiṣṇavske literature širom Indije, osniva Gauḍiya Math, sa šezdeset četiri ogranka širom Indije. Glavno sjedište njegove misije, Caitanya Gauḍiya Math, nalazi se  u Śrī  Dhām Māyāpuru,  rodnom  mjestu Śrī Caitanye Mahāprabhua.

Śrīla Bhaktisiddhānta je prilagodio drevnu tradiciju tehničkim i društvenim uslovima dvadesetog stoljeća. Štamparski stroj smatrao je najproduktivnijim sredstvom širenja te poruke širom svijeta, a i sam je bio autor mnogih važnih prevoda, komentara i filozofskih eseja. Bio je prvi duhovni učitelj u učeničkom naslijeđu, koji je dopustio svojim propovjednicima u odvojenom redu života [sannyāsiyima] da nose zapadnjačku odjeću i putuju savremenim prevoznim sredstvima umjesto pješice.

Godine 1922, inteligentni mladi student Abhay Caran De posjetio je Śrīla Bhaktisiddhāntu u središtu Gauḍiya Matha u Kolkati [Callcuti]. Śrīla Bhaktisiddhānta odmah je savjetovao mladiću da bi trebao propovijedati zapadnom svijetu poruku svjesnosti Kṛṣṇe na engleskom jeziku. Iako nije mogao odmah provesti u djelo želju Śrīla Bhaktisiddhānte, Abhay je postao aktivan pristaša Gauḍiya Matha. Godine 1933 Abhay je službeno postao učenik Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura, koji mu je dao ime Abhay Caraṇāravinda.

Tokom 1930-ih Śrīla Bhaktisiddhānta razvija i povećava misionarski rad, te uspijeva ponovno uspostaviti svjesnost Kṛṣṇe, kao vodeću snagu u duhovnom životu Indije. U želji da se njegov rad nastavi, požuruje svoje učenike da osnuju zajedničko Upravno Izvršno Tijelo koje bi upravljalo Gauḍiya Mathom u njegovoj odsutnosti.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī  je napustio ovaj svijet 1. januara 1937. godine. Nažalost, njegovi vodeći učenici nisu marili za njegovu uputu da vode Upravno Izvršno Tijelo, a kao posljedica toga Gauḍiya Math se kao ujedinjena propovjedačka misionarska organizacija, postepeno raspao.

Međutim, Abhay Caraṇāravinda ostaje vjeran viziji Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī   Mahārāja po kojoj će svjesnost Kṛṣṇe postati svjetski poznat pokret i uputi koju je osobno dobio od njega. Prihvaća odvojeni red života sannyāsu i dobija ime Bhaktivedānta Svāmī  Mahārāja. Godine 1965 putuje u Sjedinjene Američke Države propovijedati svjesnost Kṛṣṇe na engleskom jeziku. Śrīla Prabhupāda osniva Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe i uspostavlja Upravno Tijelo [GBC], koje nastavlja upravljati pokretom nakon njegova odlaska s ovog svijeta 1977 godine. Tako se, iskrenim naporima A.C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda i njegovih sljedbenika, djelo Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura nastavlja širom cijelog svijeta.

REFERENCE:

Vaiṣṇava Ke? – O moj ume kakav si ti vaiṣṇava?

Bengalska pjesma: His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī  Mahārāja.

Prevod stihova i navodi iz spisa: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

Dodatna pojašnjenja: His Holiness Jayapatāka Svāmī  Guru Mahārāja.

sonagaurangadas

Komentariši